Als Extern Vertrouwenspersoon wil ik bijdragen aan een gezond werkklimaat door mensen te begeleiden bij problemen die zij op PSA (Psychosociale Arbeidsbelasting) gebied ervaren en waarvoor zij behoefte hebben aan een sparringpartner. Bekijk mijn website www.externvertrouwen.com voor meer & overige actuele informatie.

Agressie, pesten, seksuele intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, werkdruk… je denkt misschien als werkgever: “dit speelt niet binnen mijn bedrijf,” of “ik hoor het echt wel als er iets voorvalt.”

Toch is het bespreekbaar maken van gevoelige zaken soms erg ingewikkeld voor medewerkers. Vertrouwen en twijfels over eventuele gevolgen spelen hierbij een grote rol.

Bied jouw medewerkers de mogelijkheid om hier op tijd over te kunnen praten met iemand die onafhankelijk luistert, mogelijkheden schetst en probeert (indien mogelijk) nog te zorgen voor de-escalatie.

Neem contact op via: info@externvertrouwen.com, of bel 06-45420792. Ik vertel je graag meer over de mogelijkheden en mijn werkwijze.

Hulp nodig bij het opstellen van een gedragscode of beleid omtrent (on)gewenst gedrag? Daar help ik jullie ook graag bij.

Als (LVV erkend) extern vertrouwenspersoon ben ik gecertificeerd door De Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen en werk ik conform de gedragscode voor de vertrouwenspersoon (https://www.lvvv.nl/gedragscode).