Een van de tools die ik voor de begeleiding van medewerkers / leidinggevenden / teams kan inzetten is DISC (Q4 profiles); deze beschrijft iemand zijn gewoontes en gedragsvoorkeuren (communicatiestijl) aan de hand van vier kleuren & 16 basisstijlen. Dit is een prettig instrument om hierover in gesprek te gaan met medewerkers (& leidinggevenden) en in te zoomen op hun wensen en behoeftes.

Het gesprek hierover aangaan met elkaar kan ervoor zorgen dat de samenwerking met collega’s, maar bijvoorbeeld ook tussen medewerkers en leidinggevenden, aanzienlijk wordt verbeterd. Persoonlijke effectiviteit en leiderschap kan hiermee op positieve wijze worden (door)ontwikkeld.